Rybářský revír Černá Nisa 1, Bedřichov

Černá Nisa 1 je přítok Nisy. Rybářský revír je od vtoku do Lužické Nisy ve Stráži nad Nisou až k pramenům. Voda pstruhová. Na nádrži Bedřichov je zákaz lovu ryb od 1. 9. do 15. 4.

Na nádrži Bedřichov je lov ryb zakázán z oplocených pozemků Povodí Labe po obou stranách hráze, zákaz lovu ryb ve vzdálenosti menší než 100 m od hráze. Přítoky nádrže Bedřichov jsou chovné - lov ryb zakázán.Všechny přítoky Černé Nisy jsou chovné - lov ryb zakázán.


Rybářský revír Harcovský potok 1, Liberec

Harcovský potok 1 je přítok Nisy. Rybářský revír je od ústí do Lužické Nisy v Liberci až k pramenům.Do revíru nepatří údolní nádrž Harcov. Přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán. K revíru náleží také retenční nádrž nad údolní nádrží Harcov. Voda pstruhová.


Rybářský revír Harcovský potok 2, Liberec

 Harcovský potok 2 je přítok Nisy. Rybářský revír tvoří tyto nádrže - údolní nádrž Harcov, Liberec; 11,0 ha a nádrž Textilana, Liberec; 0,8 ha. Na ÚN Harcov platí zákaz lovu ryb od tělesa hráze do vzdálenosti 100 m. Z bezpečnostních důvodů zákaz nahazování nástrah proti tělesu hráze.


Rybářský revír Horská Kamenice 2, Josefův Důl

Horská Kamenice 2 je přítok Jizery. Rybářský revír je od dolního jezu v Plavech až k vodárenské nádrži Josefův Důl. Voda pstruhová.

K revíru patří:
Smržovský potok, Desná, Černá Desná, Příchovický potok, Paris a jejich přítoky.

Nevyjmenované přítoky a pramenné části potoků jsou chovné - lov ryb zakázán.

Na Horské Kamenici jsou 2 rybí přechody: v Josefově Dole - Antonínově a v horní části Josefova Dolu - vyznačeno tabulemi.V revíru je siven americký hájen od 1. 9. do 15. 4.


Rybářský revír Mšeno - přehrada Jablonec nad Nisou

Rybářský revír tvoří 3 nádrže - spodní, prostřední a horní. Přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán. Vodamimopstruhová.


 Rybářský revír Nisa 4, Jablonec nad Nisou

Rybářský revír je od Lužické Nisy od mostku silnice do závodu Nisa v Proseči nad Nisou až k pramenům. Vodapstruhová.Do revíru nepatří nádrže ve Mšeně. Součástí revíru je Rýnovická Nisa. Přítoky Lužické i Rýnovické Nisy jsou chovné - lov ryb zakázán.

Na revíru v městském úseku Jablonce nad Nisou je vyhlášena chráněná rybí oblast, a to od jezu (v ř. km 45,153) asi 50 m nad lávkou přes Nisu k průchodu pod železnicí až k mostu přes Nisu u kostela na náměstí Boženy Němcové (tj. k ř. km 47,2), dle označení - lov ryb zakázán.